Sinds 1 januari 2006 kun je zonder verwijzing van de (huis)arts naar een fysiotherapeut.
Ook al is wettelijk bepaald dat je geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat je wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis.

Fysiotherapie Louwers heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van je (aanvullende) verzekering krijg je de fysiotherapie behandeling WEL, NIET of DEELS vergoed.

Je kunt een particuliere rekening ontvangen om een van de volgende redenen:
– Na bereik van maximale vergoeding van verzekeringen.
-Je hebt geen aanvullende verzekering.
– Je bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben.
– Niet nagekomen afspraken, d.w.z. niet afgemeld binnen 24 uur vóór de afgesproken tijd.
– Om andere redenen, zoals bijvoorbeeld rekening voor tegenpartij bij ongeval.

Vanaf 01-01-2019 worden hiervoor de volgende tarieven gehanteerd:

Tarieven Fysiotherapie 2019

Niet nagekomen afspraken, d.w.z. niet afgemeld binnen 24 uur voor de afgesproken tijd € 22,50

Omschrijving Tarief
Reguliere zitting € 33,00
Reguliere zitting inclusief toeslag uitbehandeling € 45,00
Manuele therapie € 43,00
Manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling € 55,00
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 43,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 43,00
Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling € 55,00

Neem contact met ons op