Revalideren na een knie-, of heupprothese?

Een totale heup of knieprothese is een vervanging van jouw eigen gewricht. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt aanbevolen om te revalideren onder begeleiding van een fysiotherapeut. Bij Fysiotherapie Louwers werken fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten na een totale heup – of knieoperatie. Het gehele programma bestaat uit verschillende onderdelen. Al deze onderdelen zijn van belang zodat de revalidatie na een heup of knie operatie zo voorspoedig mogelijk verloopt. Tevens zijn wij aangesloten bij het netwerk OrthoXperts en werken wij met het landelijke OrthoXperts zorgplan.

oedeem therapie fysiotherapie Deurne

Wat kan Fysiotherapie Louwers bij een totale heup prothese of totale knie prothese betekenen?

In Nederland worden steeds meer nieuwe heup en knie operaties uitgevoerd, onder meer door de vergrijzing en een toename van het aantal sportletsels. Omdat het eindresultaat van een dergelijke operatie voor een belangrijk deel wordt bepaald door het behandelproces, is er behoefte aan goede programma’s. De geselecteerde othoXperts fysiotherapiepraktijken, waar Fysiotherapie Louwers onderdeel van is, beschikken over de juiste accommodatie om je te kunnen begeleiden bij het herstel. Wij hebben speciale test- en meetinstrumenten om de effecten van jouw behandeling in kaart te brengen. Onze therapeuten hebben ruime ervaring met het uitvoeren van behandelplannen na een heup of knie-operatie. Kortom: jouw behandelend fysiotherapeut is een expert op het gebied van behandelprogramma’s voor de heup en knie.

Het revalidatietraject start met een uitgebreide intake, waarbij wordt vastgesteld wat uw hulpvraag en uw verwachtingen zijn van de revalidatie. Daarnaast wordt een lichamelijk onderzoek verricht en worden een aantal metingen verricht op het gebied van spierkracht, stabiliteit, mobiliteit en coördinatie.

Uniek bij Fysiotherapie Louwers is, dat de spierkracht wordt gemeten met een computergestuurd meetinstrument. Hierbij wordt de spierkracht in het geopereerde been vergeleken met de spierkracht in het andere been. Hierdoor kunnen onze fysiotherapeuten objectief uw beginniveau vaststellen en vastleggen. De test gegevens vormen de basis voor jouw revalidatie na een heup- of knieoperatie.

 

Revalidatie bij Fysiotherapie Louwers

De gemiddelde fysiotherapeutische behandelperiode varieert van 14 weken voor een totale heupprothese, tot 18 weken voor een totale knieprothese, bij complicaties is bij zowel totale heup als totale knieprothese een uitloop mogelijk tot 26 weken.

Je werkt, onder begeleiding van de fysiotherapeut, één tot enkele keren per week aan het herstel van jouw knie of heup. Na een individuele start, ga je later in het behandelprogramma met verschillende andere patiënten tegelijk aan de slag. Maar ook dan volg je nog jouw eigen programma; dat is immers persoonlijk afgestemd. Het behandelprogramma kent een duidelijke opbouw. Na verloop van tijd merk je dat je steeds hogere eisen aan jouw lichaam kunt stellen. Die ervaring zorgt ervoor dat de behandelingen niet alleen nuttig zijn, maar ook steeds meer stimuleren

In onze praktijk zijn meerdere therapeuten werkzaam. Allen staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie en zijn fysiotherapeuten die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Deze registratie verzekert je dat de therapeut de meest actuele kennis en vaardigheden in huis heeft door het volgen van verplichte bij- en nascholing. Daardoor kunt u er zeker van zijn dat u bij een door de KNGF therapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de (huis)arts naar een orthopedisch manueel therapeut. Alle zorgverzekeraars vergoeden de zorgplannen van OrthoXperts.

heup

Onze totale knie- & heup revalidatie therapeuten:

Neem contact met ons op