Contracten Zorgverzekeraars

Fysiotherapie Louwers heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Fysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering (AV), indien de fysiotherapie medisch noodzakelijk is. De hoogte van de vergoeding verschilt per aanvullende verzekering. De vergoeding hangt af van aandoening (chronisch of niet-chronisch) en leeftijd; ook speelt een rol of de therapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteits-register Fysiotherapie.

Bij een aantal chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Op de chronische lijst van je zorgverzekeraar zie je om welke chronische aandoeningen het gaat. Bij vergoeding voor een niet-chronische aandoening speelt de leeftijd een rol.

Onder de 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen vergoed uit de basis-verzekering. Daarnaast geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

"Ik ben erg blessuregevoelig, daarom heb ik een uitgebreide aanvullende verzekering genomen voor fysiotherapie. Ik kan altijd direct terecht, wat heel prettig is" - Sanne

Geen verwijzing nodig

Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig om een afspraak te maken met de fysiotherapeut. Dit wordt ‘Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (D.T.F.) genoemd.

Wanneer iemand zich, zonder verwijzing, meldt bij de fysiotherapeut vindt er eerst een screening plaats. Dit betekent dat de klachten van die persoon, in een kort gesprek, geëvalueerd worden, om te kijken of die ook daadwerkelijk behandelbaar zijn met fysiotherapie en of er geen eventueel achterliggende aandoeningen aanwezig zijn, die toch door een arts gezien moeten worden.

Wanneer de fysiotherapeut vindt dat de klacht door hem goed te behandelen is zal hij een afspraak maken of zonodig direct behandelen. Met instemming van de patiënt zal de huisarts van het in behandeling nemen op de hoogte worden gesteld.

Wanneer de fysiotherapeut twijfelt over het goed kunnen behandelen van die klacht, zal hij die persoon adviseren contact met de huisarts of specialist op te nemen en een korte, schriftelijke rapportage voor de huisarts opstellen.

D.T.F. wordt nagenoeg door iedere zorgverzekeraar vergoedt. Uitgezonderd FBTO en de Friesland verzekeringen. Doordat de eerste behandeling uitgebreider is en gerapporteerd moet worden, wordt door verzekeringen een hoger tarief gehanteerd.

Neem contact met ons op